GOLIÁŠ.cz


Srovnáme.cz
Najdete nás na Twitteru Najdete nás na Facebooku
TV tip:
Kontakty
Trade&Leisure Publications, s.r.o.
Pernerova 35 a, 186 00 Praha 8


Redakce Stereo & Video

Pernerova 35a, 186 00 Praha 8
tel.: 225 386 575, fax: 225 386 555

Šéfredaktor
PhDr. Luboš Horčic

Zástupce šéfredaktora
Jiří Děd

Vedoucí vydání
Pavel Urbánek

Redakce
Václav Bidlo
Josef Maršálek


DTP

Vedoucí oddělení
Milan Krok

Internetové projekty

Jiří Růžička

Předplatné

A.L.L. Production, P.O.BOX 732, 111 21 Praha 1
web: www.predplatne.cz
tel: 840 306 090
e-mail: predplatne@predplatne.cz

Předplatné ve Slovenské republice

Magnet Press Slovakia, Šustekova 8, P.O.Box 169, 830 00 Bratislava
tel.: 267 201 931-3
fax: 267 201 910/20
e-mail: predplatne@press.sk
web: www.press.sk