GOLIÁŠ.cz


Srovnáme.cz
Najdete nás na Twitteru Najdete nás na Facebooku
TV tip:V čem jsou Plazmy lepší naž LCDéčka?
jak nakupovat 8.4.2009 Redakce

Většina jejich předností vyplývá ze způsobu, jímž vytvářejí obraz. Obdobně jako klasické vakuové obrazovky mají naneseny na stínítku jednotlivé obrazové body, každý složený ze tří barevných segmentů - červeného, zeleného a modrého, které jsou opatřeny fosforovou vrstvou, tzv. luminofory. Avšak zatímco v klasických obrazovkách jsou všechny tyto body vzduchotěsně uzavřeny v jedné společné baňce a rozsvěcí je svazek elektronových paprsků, který postupně putuje z jedné jejich řádky na druhou, v plazmách má každý barevný bod vlastní uzavřenou komůrku a rozsvěcí ho její plynná náplň -odtud i označení plazmy...

Tu aktivují elektrické náboje přiváděné do jednotlivých komůrek přes průhledné elektrody. Náboj zažehne plyn, který úměrně jeho velikosti vyzáří ultrafialové paprsky, jež „rozsvítí“ luminofor.
Jen pro představu o složitosti výroby plazem: obrazovky s malým vysokým rozlišením mají zhruba jeden a půl milionu jednotlivých komůrek a s plným vysokým rozlišením přes šest milionů (!). Každá z nich přitom musí mít mj. stejně velkou, dokonale utěsněnou plynnou náplň. Náročná výroba se však vyplatí - alespoň z hlediska kvality obrazu určitě. V čem tedy obraz plazem předstihuje obraz elcédéček?
Ostré zobrazení pohybů. Zatímco běžná elcédéčka reprodukují mázle vše, co se jen trochu pohne, ať je to akce v obraze či obraz sám, a pro ostřejší vykreslení pohybů potřebují další nadstavbové obvody a úpravy, které něco stojí, plazmy už z principu reprodukují pohyby ostře. Pokud něco nepokazí obvody zpracovávající videosignál, pak plazmy zobrazují pohyby ostře, nerozmazané. To ocení nejen sportovní fandové a stoupenci akčních žánrů.
Přirozené barevné podání. Způsob tvorby obrazu zajišťuje jeho přirozené barevné podání s bohatou paletou jemných valérů, obdobné jako u klasických obrazovek, které je na hony vzdáleno většinou „plastově“ působícím barvám elcédéček. Tam, kde elcédéčka zobrazují často pouze jednolitou plochu, typicky u pleti, vykreslují plazmy i její dílčí modulaci. Ale protože při vnímání barev hraje podstatnou roli také subjektivní faktor, tedy osobní vkus, může někomu lépe vyhovovat bohatší, jemnější podání plazem a jinému naopak prvoplánovitější, razantnější barevnost elcédéček. Jestliže prvé generace plazem mívaly někdy tendenci vytvářet v jednolitých barevných plochách falešné vrstevnicově ohraničené odstíny, současné typy se k nim uchylují už jen výjimečně, např. u velmi intenzivně zářících ploch.
Syté podání černé. Běžná elcédéčka, v nichž je obrazovka trvale prosvětlována s neměnnou intenzitou, měla dlouho problém reprodukovat černou tak, aby nebyla jen šedá. Přitom nejde jen o černou, ale i o všechny ostatní barvy, které se od ní odpichují. V sousedství sytě černé působí čistěji, výrazněji a zářivěji než vedle šedé. A protože sytost černé významně ovlivňuje i celkový kontrast obrazu, ten bývá u plazem vyšší než u elcédéček.
Sytá reprodukce černé ovšem není automatickou vlastností plazem. Je podmíněna optimálním nabíjením a zejména vybíjením řídicích elektrod jejich obrazovek. Pokud se vybíjejí dokonale, zůstávají buňky v místě černé zcela tmavé, sytá čerň je sytě černá. Je-li jejich vybíjení méně dokonalé, mohou buňky mírně „problikávat“, takže se v černých polích objevuje šum, jenž sytost černé snižuje. Na rozdíl od elcédéček, u nichž mají řiditelné videokorekce jasu a kontrastu jen malý vliv na sytost reprodukce černé, u plazem ji ovlivňují dost zásadně (víc viz Jak optimálně nastavit jas a kontrast obrazu). Je však třeba dodat, že zatímco původně byly rozdíly v sytosti reprodukce černé mezi elcédéčky a plazmami velké, současná vyspělejší elcédéčka už dokáží v tomto ohledu srovnat s plazmami krok.
Dokonalejší reprodukce méně kvalitního obrazu. Stejně jako klasické televizory i plazmy dokáží částečně zaretušovat různé slabiny přicházejícího signálu, zejména přímo přijímaného, ale i z méně dokonalých obrazových konzerv, takže působí subjektivně lépe. Tím se zásadně liší od elcédéček, které jeho nedostatky nejen nemaskují, ale - což je horší - ještě zvýrazňují a různě násobí. Kdo si pořizuje placku především pro sledování běžně přijímaného standardního obrazu, tomu plazmy poskytnou s tímto signálem lepší službu.
Neomezený pozorovací úhel. Obdobně jako klasické obrazovky lze i plazmové sledovat pod jakýmkoli úhlem, tedy i šikmo ze stran, aniž by se tím jakkoli měnil jas, kontrast či barvy obrazu. Problémem mohou být jen odrazy okolního prostředí na jejich stínítku a pokud je překryto v mírném odstupu ještě ochranným sklem, pak při pohledu hodně šikmo z boku i s případným zrcadlením kontur na něm, a tím i jejich zdvojením. To se však týká jen jasově velice výrazných přechodů černá/bílá. Obecně jsou tedy plazmy vhodné i do prostředí, kde nebudou sledovány pouze v ose obrazovky, ale také z většího odklonu od ní.
Nebylo by ovšem fér opomenout také slabší místa plazem. K nim patří mnohem robustnější, a tím i těžší konstrukce, jejich citelné oteplování za provozu a s ním částečně související vyšší spotřeba (víc viz Jsou plazmy upíry peněženek?) a v neposlední řadě také určité riziko vypalování luminoforů, tj. „obtisknutí“ dlouhodobě neměnných jasných částí obrazu do stínítka. Tento „ obtisk“, tzv. paměťový efekt, bývá dočasný - další obrazy ho postupně vymažou, jen výjimečně může přejít v trvalý, např. při stálé reprodukci velice jasné plochy. Výrobci však toto riziko už výrazně eliminovali zvýšením odolnosti luminoforů, snížením maximálního jasu bílé a vesměs také automatickým pravidelným nepatrným posouváním celého obrazu o několik málo bodů. Při běžném videoprovozu tak u kvalitních plazem už téměř nehrozí. Pro mnohahodinové prezentace neměnných statických obrazů s výraznými světlými plochami, např. počítačových stránek, však plazmy přesto doporučit nelze.

Pohled do nitra plazmové obrazovky

 

Plazmové TV  číslo 2/2009 si můžete objednat prostřednictvím zelené linky: 800 700 777!
Pište, mailujte nebo volejte předplatitelskou firmu!
A.L.L. Production, s.r.o., P.O. Box 732, 111 21 Praha 1
fax: 234 092 813
web: www.predplatne.cz
e-mail: predplatne@predplatne.cz

 

Hodnocení čtenářů 5 bodů - nejvyšší počet
bodový průměr: 0.12     hodnotilo čtenářů: 18792     body:  1 | 2 | 3 | 4 | 5
Komentáře k článku